Author: admin

Nguyễn Thị Thu Hà

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Môn học: Môn toán,Chinese, Đại Học NGoại Thương Số năm kinh nghiệm: 2  Thành tích: dạy toán …

Lê Thị Liên

Họ tên: Lê Thị Liên Giới tính: Nữ   Sinh viên trường: Đại học NGoại Thương (khoa Kinh tế đối ngoại)  Kinh nghiệm: 1 năm  …

Đỗ An Ninh

Họ và tên: Đỗ An Ninh Giới tính: Nam Ngày sinh: 14/08/1994 Địa chỉ: Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội (gần trường Đại …