Category: Gia sư hóa

Trần Thị Thanh Thi

Họ và tên:  Trần Thị Thanh Thi Giới tính: Nữ Đại Học Ngoại Thương Môn học: Tiếng Anh,Môn hóa,Môn toán,Môn lý, Số năm kinh nghiệm: 3 …

Nguyễn Tiến Hòa

Họ và tên:  Nguyễn Tiến Hòa Giới tính: Nam Môn học: Môn toán,Môn lý,Môn hóa, Số năm kinh nghiệm: 2 năm Thành tích: Giải ba Toán quốc …

Lê Quốc Hùng

Họ và tên:  Lê Quốc Hùng Giới tính: Nam Môn học: IELTS,TOEIC,Môn toán,Kinh tế cơ bản, Số năm kinh nghiệm:  Thành tích: IELTS 7.0 Điểm thi …