Category: Gia sư tiếng Trung

Nguyễn Thị Thu Hà

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Môn học: Môn toán,Chinese, Đại Học NGoại Thương Số năm kinh nghiệm: 2  Thành tích: dạy toán …