gia sư ngoại thương

Đăng ký gia sư

Note : Quý phụ huynh, các bạn học sinh Vui lòng điền số điện thoại

liên lạc để  chúng    tôi có thể giúp bạn một cách tốt nhất

Quý phụ huynh có thể nhắn tin thông tin liên lạc, yêu cầu tới số 09 65 65 38 39.

Trung tâm sẽ liên hệ với quý phụ huynh sớm nhất

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tiếng Việt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dạy vẽ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tiếng Hàn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tiếng Đức
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tiếng Anh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOEIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOEFL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IELTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GMAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Môn Văn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Francais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Spanish
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Luật Kinh Tế
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kinh tế cơ bản
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Chinese
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Japanese
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Môn Địa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Môn sử
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Môn lý
                                                                                                                                                                                                                                                      Môn sinh
                                                                                                                                                                                                                                                Môn hóa
                                                                                                                                                                                                                                          Môn địa
                                                                                                                                                                                                                                    Môn văn
                                                                                                                                                                                                                              Môn toán
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hát
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Đàn
Telex   VNI   Off