in

Đinh Ngọc Hoa

Họ và tên:  Đinh Ngọc Hoa

Giới tính: Nữ

Môn học: Tiếng Anh,Môn toán,

Số năm kinh nghiệm: 3

Thành tích: + thi đại học khối A 28 điểm + thủ khoa đại học Y thái bình với 28 điểm

+ từng gia sư Toán cho một em từ đầu lớp 8 đến cuối lớp 9 + từng gia sư Toán cho một em nữ từ giữa lớp

Written by quantrivien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phạm Thị Thúy

Nguyễn Thị Bích Phương