in

Đỗ Thị Minh Hòa

ọ và tên:                                Đỗ Thị Minh Hòa

Giới tính:                                 Nữ

Địa chỉ:                                    91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Sinh viên trường:                    Đại học Ngoại Thương, khoa Kinh tế đối ngoại

Số năm kinh nghiệm:             3

Thành tích:                          Điểm thi đại học khối D: Toán 8.5; Văn 7.5; Anh 8.5

Môn học:                               Toán, Tiếng Anh

Written by quantrivien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nguyễn Khánh Huyền

Bùi Đức Dũng