in

Nguyễn Thu Thuỷ

Họ và tên: Nguyễn Thu Thuỷ

Giới tính: Nữ

Môn học: TOEFL,TOEIC,Tiếng Anh,

Số năm kinh nghiệm: 3

Thành tích: -9 điểm thi Tiếng Anh vào đại học. -đạt 50% học bổng chính phủ Singapore năm nhất. –

kinh nghiệm luyện thi đại học đầu vào từ 5d, sau 6 tháng học lên 8.5 điểm. –

Written by quantrivien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nguyễn Thị Bích Phương

Lê Phương Nguyên