Nguyễn Thị Minh Thu

Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Thu

Giới tính: Nữ

Đại học:  Ngoại Thương khoa kinh tế đối ngoại

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Thành tích: Giải 3 HSG Tỉnh Quảng Ninh Môn tiếng Trung Lớp 9 Giải 3 HSG Tỉnh Quảng Ninh Môn tiếng Trung Lớp 11,12 Thành viên đội tuyển quốc gia môn tiếng Trung tỉnh Quảng Ninh Giải Khuyến …

 

9

No Responses

Write a response