Nguyễn Thị Son

Họ và tên: Nguyễn Thị Son

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28 – 09 – 1994
Là sinh viên năm 3 khoa Trung, Trường Đại học Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
có kinh nghiệm gia sư, phiên dịch cho người trung quốc, đài loan
yêu thích các công việc cần giao tiếp bằng tiếng trung.
Thành tích: TBC thực hành tiếng >= 9.0
kì I,III,IV: 9.0
kì II: 9.5
đạt học bổng loại 1 kì II năm học 2012-2103
đã từng du học Quảng Châu- Trung Quốc
Môn học: tiếng trung( thực hành tiếng, dịch….)

 

8

No Responses

Write a response