Nguyễn Thị Thu Hà

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ

Môn học: Môn toán,Chinese,

Đại Học NGoại Thương

Số năm kinh nghiệm: 2 

Thành tích: dạy toán ôn thi cho 2 em lên lớp 10 dạy toán lớp 11 gia sư tiếng Trung

 

9

No Responses

Write a response