Quan điểm nghề gia sư

Sự nghiêm túc
Gia sư không phải là việc dạy mùa vụ, gia sư thiếu tài chính thì sẽ cố gắng tìm lớp đi dạy mà hơn hết đó là một quan trọng , nghiêm túc. Khi đào tạo một con người bạn không thể hời hợt bởi vì khi đó là bạn đang có lỗi với những con người kỳ vọng vào bạn và không xứng đáng với đồng tiền bạn nhận được. Đó là mồ hồi nước mắt và công sức của phụ huynh. Chúng tôi luôn nhắc gia sư hãy trân trọng nó và dạy một cách nghiêm túc

giasungoaithuong9

Đam mê, nhiệt tình , tâm huyết

Hơn cả việc truyền đạt kiến thức đó là việc xây dựng tâm hồn một con người . Sự nhiệt huyết thông qua lời nói, sự nhiệt tình thông quá việc dạy thêm giờ tương tác với học sinh.

Khiêm tốn

Chúng tôi tin rằng dù gia sư giỏi đến đâu thì việc hợp tác lắng nghe gia đình luôn là sự kết hợp hoàn hảo để giúp đỡ cho học viên

Hotline