gia sư ngoại thương

Đăng ký gia sư

CÁC BẠN GIA SƯ   ĐĂNG KÝ LÀM THEO  HƯỚNG DẪN DƯỚI ĐÂY 

 

DO HỆ THỐNG KHÔNG LOAD ẢNH ĐƯỢC NÊN CÁC BẠN LẤY MẪU 

 

ĐĂNG KÝ DƯỚI ĐÂY GỬIVÀO EMAIL dangkygiasungoaithuong@gmail.com

 

 ĐÍNH KÈM ảnh rõ nét nhất   với  tiêu đề thư là : họ và tên + quê

 

quán    + năm sinh + môn dạy + Địa điểm có thể dạy .

 

Sẽ có Email tự động trả về nếu bạn đăng ký thành

 

công. còn nếu chưa có thì có nghĩa bạn đã nhập sai địa chỉ Email của trung tâm

 

Sau đó các bạn nhắn tin Họ Tên bạn, Lớp nhận ( ) thành tích, kinh nghiệm cụ thể

 

 tới số 0965 65 38 39  để đăng ký nhận lớp. Ban Quản trị sẽ chọn ra 1 bạn có

 

CV phù hợp để giao lớp. Vì vậy không thể trả lời tất cả các đăng ký của các bạn

 

được. Nếu chưa được chọn, bạn hãy kiên trì đăng ký lớp tiếp theo.

 

Rất mong các bạn thông cảm và hợp tác.

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tiếng Việt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dạy vẽ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tiếng Hàn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tiếng Đức
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tiếng Anh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOEIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOEFL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IELTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GMAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Môn Văn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Francais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Spanish
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Luật Kinh Tế
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kinh tế cơ bản
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Chinese
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Japanese
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Môn Địa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Môn sử
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Môn lý
                                                                                                                                                                                                                                                      Môn sinh
                                                                                                                                                                                                                                                Môn hóa
                                                                                                                                                                                                                                          Môn địa
                                                                                                                                                                                                                                    Môn văn
                                                                                                                                                                                                                              Môn toán
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hát
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Đàn
Telex   VNI   Off