Nguyễn Phượng Tâm

Họ và tên: Nguyễn Phượng Tâm Giới tính: Nữ Trường cấp 3: THPT chuyên Nguyễn Huệ Đại học Ngoại thương (khoa kinh tế đối ngoại)...

Nguyễn Nguyên Trang

Họ và tên: Nguyễn Nguyên Trang Giới tính: Nữ Địa chỉ:  1194 Láng Đống Đa Hà Nội Sinh viên Trường: Đại học Ngoại thương...

Vũ Thị Hoàng Hà

Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Hà Giới tính: Nữ Trường cấp 3: chuyên Hạ Long                ...

Nguyễn Thị Khánh Linh

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Linh Giới tính: Nữ Địa chỉ hiện tại:   850 đường Láng, Đống Đa, HN Trường cấp 3: THPT...