Lại Thị Thúy Quỳnh

Họ tên: Lại Thị Thúy Quỳnh

Giới tính: nữ

Địa chỉ: ngõ 898 Đường Láng, Đống Đa

Sinh viên trường: Đại học Ngoại thương- khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

Thành tích: từng đạt giải tỉnh môn giải toán bằng máy tính cầm tay lớp 9, giải tỉnh môn pháp lớp 11

Môn học: toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *