Trần Thị Thanh Thi

Họ và tên:  Trần Thị Thanh Thi

Giới tính: Nữ

Đại Học Ngoại Thương

Môn học: Tiếng Anh,Môn hóa,Môn toán,Môn lý,

Số năm kinh nghiệm: 3

Thành tích: Có kinh nghiệm dạy trong suốt 3 năm liền. Kiến thức vững, kỹ năng truyền đạt tốt. Đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn hoá. Và là học sinh giỏi cũng như sinh viên giỏi qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *