Võ Huyền Hà My

Họ và tên: Võ Nguyễn Hà My

Giới tính: Nữ Môn học: Tiếng Anh,IELTS,

Đại Học NGoại Thương

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Thành tích: IELTS 7.0. Thi đại học năm 2013 ban A1 9.5d,ban D1 8.75d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *