Mai Thị Thanh Tâm

Giới tính  : Nữ

 Đại học ( khoa )* Khoa tiếng nhật thương mại -Đại học Ngoại thương

Thông tin liên lạc* ( SĐT, SĐT người giám hộ )   0932390921

Kinh nghiệm gia sư ( Thông tin về học sinh đã daỵ , kết quả học tập của hs đó ? )

+ 1 học sinh nữ lớp 9 : Dạy môn Toán học kì 1 từ trung bình lên khá

+ 1 học sinh nữ lớp 4: tiếng anh , dạy ngữ pháp là chủ yếu, kết quả: đạt giải nhì và được học bổng của trung tâm tiếnganh AMA

+ 1 học sinh nữ lớp 8 : Tiếng anh và Toán ,kết quả : nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng anh hơn, xếp loại khá giỏi môntiếng anh
toán hiện đang xếp loại học lực khá của lớp

+ Đứng lớp dạy môn tiếng nhật nhập môn và tiếng nhật sơ cấp tại trung tâm Mercury và trung tâm tiếng nhật Dekiru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *