Nguyễn Thị Thanh Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Giới tính : Nữ

Ngày sinh: 20/05/1994

Sinh viên: Sinh viên năm 3 khoa sư phạm tiếng Nhật đại học Ngoại ngữ-ĐHQG

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Thành tích: có bằng N3 tiếng Nhật, đang ôn thi N2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *