Vũ Thị Hoàng Hà

Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Hà

Giới tính: Nữ

Trường cấp 3: chuyên Hạ Long                                                   

 Đại học ( khoa ): Ngoại Thương – Khoa Kinh tế Đối ngoại Tiếng Pháp

Kinh nghiệm gia sư:

   1. Học sinh nam lớp 10 chuyên ngữ chuyên Pháp

   2. Học sinh nữ lớp 11 chuyên ngữ chuyên Pháp

=> Cả hai em mình đã dạy 2 năm nay đến lớp 10 kết quả học tập từ loại khá môn Pháp đến tổng kết học kỳ nào cũng đều đạt loại Giỏi của lớp và 1 trong hai em đã có ý định chuyển từ thi đại học khối D1 sang thi D3 và chuyên sâu vào ngành tiếng Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *